Full 1
Full 2
Full 3

BARNPSYKOLOG I GÖTEBORG

Adspectus Psykologi riktar sig till barn, ungdomar och även vuxna, samt till de verksamheter de möter. Utgångspunkten är ofta barn med en extra känslighet eller svårigheter i vardagen, där vanliga föräldrastrategier och pedagogiska strategier inte fungerar.

Mitt namn är Karin Bondesson och jag har arbetat som psykolog sedan 2002, är legitimerad psykolog, barnpsykolog och specialist i neuropsykologi

Adspectus Psykologi har som vision att varje barn ska ges möjlighet att bli förstådd och bemött utifrån dess egna specifika förutsättningar för att nå bästa möjliga livskvalitet. Adspectus betyder ”utsikt” och med det åsyftas målet att såväl individ som omgivning ska ges nya perspektiv på barnets förmågor, och en tilltro till dess kapacitet och framtid.

Jag har lång erfarenhet av kliniskt arbete inom såväl specialistverksamhet som primärvård och skola av bla. barnpsykologiska och neuropsykiatriska utredningar, behandling och stöd till familjer, samt personal­handledning och utbildning. Sedan många år tillbaka har jag även specialiserat mig på små barn, från 1 år, med utvecklings­relaterade svårigheter. Utöver det kliniska arbetet har jag arbetat under flera år som processledare i specialist­verksamhet, samt har erfarenhet som sakkunnig i familjerätts­frågor som rör barn. Förutom min specialisering har jag även utbildning inom Lågaffektivt bemötande (LAB), Interpersonell psykoterapi (IPT), beteendeanalys, projektledning/ledarskap.

Jag finns i Göteborg men tar emot uppdrag från hela landet, privat och på avtal. Adspectus Psykologi har avtal med regioner och kommuner avseende ett flertal tjänster, såsom psykologutredningar, neuropsykiatriska utredningar och personalhandledning. Ett nära samarbete finns med erfarna läkare med specialicering inom pediatrik, barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri. 

Medlem i Sveriges Neuropsykologers förening, Sveriges Forensiska Psykologers förening och i riksnätverket Lågaffektiva Psykologer.

Jag har lång erfarenhet av kliniskt arbete inom såväl specialistverksamhet som primärvård och skola av bla. barnpsykologiska och neuropsykiatriska utredningar, behandling och stöd till familjer, samt personal­handledning och utbildning. Sedan många år tillbaka har jag även specialiserat mig på små barn, från 1 år, med utvecklings­relaterade svårigheter. Utöver det kliniska arbetet har jag arbetat under flera år som processledare i specialist­verksamhet, samt har erfarenhet som sakkunnig i familjerätts­frågor som rör barn. Förutom min specialisering har jag även utbildning inom Lågaffektivt bemötande (LAB), Interpersonell psykoterapi (IPT), beteendeanalys, projektledning/ledarskap.

Jag finns i Göteborg men tar emot uppdrag från hela landet.

Medlem i Sveriges Neuropsykologers förening, Sveriges Forensiska Psykologers förening och i riksnätverket Lågaffektiva Psykologer.

Tjänster

Utredning

ADHD   |   Autism   |   Intellektuell nivå

Ibland visar sig svårigheter hos barn tidigt i utvecklingen, andra gånger blir problemen tydliga först vid högre ålder. Det kan handla om svårigheter med kommunikation, samspel, lek och umgänge med andra barn, känsloreglering, koncentration och överaktivitet. Det kan också vara så att barnet har svårt att lära sig nya saker i samma takt som jämnåriga. En del barn uppvisar beteenden som omgivningen uppfattar som ovanliga. Ibland kan man som förälder fundera över om det kan vara så att barnet har ADHD, ADD, Autism eller kanske intellektuell funktionsnedsättning. Om det finns frågor kring barnets eller ungdomens fungerande kan det vara bra att göra en psykologisk/neuropsykiatrisk utredning. Adspectus Psykologi utreder barn och ungdomar, även små barn från och med 1 års ålder. Utredningar erbjuds också till vuxna. Samarbete sker med erfarna psykiatriker. Även familjer från andra delar av landet är välkomna. Ingen remiss krävs.

Adspectus Psykologi har vårdavtal för psykologutredningar och neuro­psykiatriska utredningar för barn och ungdomar. För mer information, kontakta Adspectus Psykologi.

​Pris för helprivat neuropsykiatrisk utredning: 35000 kr

Föräldrastöd

Hitta nya strategier att bemöta ditt barn

Ibland kan man som förälder uppleva att det blir många konflikter med barnet eller ungdomen och att man ”kört fast” i sina föräldrastrategier. För barn med neuropsykiatriska svårigheter kan det vara ännu svårare att hitta fungerande strategier som förälder. Här finns möjlighet att diskutera alternativa strategier tillsammans med psykolog och få konkreta råd.

Pris: 1 400 kr/50 min

Handledning och konsultation

Handledning och konsultation riktat till personal i verksamheter som möter barn och personer i behov av särskilt stöd

 

Handledning och konsultation till personal kan läggas upp efter personalens och verksamhetens behov och kan ske på plats eller digitalt, i grupp eller enskilt. Uppdragsgivare är vanligen verksamheter med personal som möter barn eller vuxna med särskilda behov. Tex skolor, boenden, familjehem mm. Det kan också vara verksamheter med uppdrag att utföra utredningar av barn. I handledningen formulerar vi gemensamt handledningens mål och utvärderar kontinuerligt dess effekt. Jag arbetar utifrån lågaffektiva metoder, med en humanistisk grundsyn och etiska principer som bas. Jag tar även handledningsuppdrag för PTP-psykologer och STP-psykologer. 

Adspectus Psykologi har avtal med vissa regioner och kommuner avseende personalhandledning, men tar även emot vid direktupphandling eller privat.

​Pris: Enligt överenskommelse

Utbildning och
föreläsning

Skräddarsydda utbildningar och föreläsningar för föräldrar och yrkesverksamma

Utbildning och föreläsningar erbjuds till såväl föräldrar som personal inom olika verksamheter. Tjänsten utformas för att passa just er. Tex kan det handla om lågaffektivt bemötande vid problemskapande beteende, problematisk skolfrånvaro, strategier som främjar utveckling och inlärning, barn som utsätts för våld, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn, tidiga tecken på utvecklingssvårigheter hos barn, barnpsykologisk utredningsmetodik.

Välkommen att höra av er om ni har önskemål kring föreläsningar eller utbildningar.

​Pris: Enligt överenskommelse

Hitta hit

Adspectus Psykologi
Arkipelagen, Stora Åvägen 21

Kontakta mig

Mobil: 0733-52 88 77

E-post: karin@adspectuspsykologi.se

eller skicka meddelande genom att fylla i formuläret nedan